تبلیغات
ظهور منجی - یاوران حضرت

یاوران حضرت

نویسنده : محمد علی یعقوبی 1387/08/7 11:13  •   

 

یاوران حضرت


امدادهاى الهى گاهى در قدرتى است كه خداوند به حضرت داده است و با انجام كراماتى، حضرت مشكلات را از سر راه خود بر مى دارد و یا به وسیله رعب و ترسى است كه خداوند در دل دشمن ایجاد مى كند (1) و یا این كه خداوند، ملائكه را به یارى حضرت مى فرستد (2).

در برخى از روایات سخن از نیروهایى است كه داراى خصوصیات فرشتگان هستند و منتظر ظهور حضرت هستند تا او را یارى كنند(3)

از تابوت و اشیایى كه در آن است نیز، به عنوان وسیله اى دیگر براى یارى حضرت مهدى(ع) نام برده شده است (4)

امام صادق(ع) مى فرماید: خداوند، حضرت قائم(ع) را با سه لشكر یارى مى دهد: فرشتگان، مؤمنان و رعب ترس انداختن به دل دشمن امام باقر (ع ) نیز می فرماید گویا هم اكنون حضرت قائم(ع) ویارانش را مى بینم .(5) ......

فرشته جبرئیل در سمت راست حضرت مهدى و میكائیل در سمت چپ آن حضرت حركت مى كنند و ترس و وحشت، پیشاپیش سپاهیانش و پشت سر آن ها به فاصله یك ماه در حركت است و خداوند او را با پنج هزار فرشته آسمانى یارى مى رساند (6)
 

 

جن
 

از یارى كنندگان حضرت مهدى(ع)هنگام ظهور،ملائكه وجنیان هستند.امام صادق (ع) فرمود:چهل وشش هزار ملائكه وشش هزار جن، حضرت مهدى (ع) را یارى می كنند.(1)
 

 

آزمون یاران حضرت
 

همه انبیاء ومصلحان الهى، هسته هاى اصلى نهضت خویش را با آزمایش برگزیده اند، چراكه راه دشوار است و آمیخته با رنج ها، وبدون داشتن یارانى آبدیده، سرد وگرم چشیده، فداكار و وفادار، نمى توان خطركرد.

طالوت، كه در روایات، یاران مهدى به یاران او تشبیه شده اند، (1)در نبرد با جالوت، لشكریانش را با تشنگى آزمود. تن پروران وناشكیبایان نظم را بر هم زدند، حریصانه به آب افتادند، ولى صبور مردان از آن، لب تر نكردند.

از این راه، روشن شد كه گروه نخست، ارزش وتوان همراهى با طالوت را ندارند وسرانجام، در رویارویى با سپاه دشمن، وحشت آنان را فرا گرفت واز جنگیدن، باز ماندند ولى

گروه دوم كه ایمان فكری و بصیرت واقعى داشتند، همه پیروزى را در اختیار خدا دیدند و صبورانه مقاومت ورزیدند.

یاران مهدى (ع) نیز براى رسیدن به درجه شایستگى همراهى، از قربال هاى گوناگون گذر داده می شوند وپس از پیمودن مراحل دشوار، به قله رفیع نصرت بالا می روند.

پاره اى آزمایش ها پیش از قیام صورت می گیرد وپاره اى پس از آن طولانى شدن غیبت، فتنه ها، فریبندگى ها، افكار باطل، جاه و مقام، جلوه فروشان، محراب داران، دین به دنیا فروشان، عالِم نمایان و... بسیارى از منتظران را از راه باز می دارند.

به میزان درجات ایمان وگذر از آزمون ها، منتظران متمایز می شوند و به میزان مایه هاى ایمانى، در یارى امام بر یكدیگر پیشى می جویند.

به فرموده امام صادق (ع) در وقت ظهور، برخى یاران، شب در بستر ناپدید می شوند و فرداى آن در مکه اند وگروهى روز در آسمان راه می سپارند. گفتم: فدایت شوم كدام یک ایمانشان بیشتر است فرمود: آن كه در آسمان حركت می كند.(2)

پس ازكرد آمدن نیروها، آزمون ها سخت تر می شود. امام با آزمون هاى جسمى وروانى، باورها را به آزمایش می گذارد. از جمله، همانند طالوت كه سپاهیانش را با تشنگى آزمود، یاران امام نیز با تشنگى امتحان خواهند شد. (3)

فراتر از آن، امام بى پروا به باورهاى خرافى وعوامانه حمله می برد و معارف به دوراز دسترس وپوشانده شده در غبار فراموشى را آشكار می سازد. در این تكان هاى فكرى، صاحبان بصیرت و معرفت، تزلزلى به خود راه نداده واستوار بر جاى می مانند، ولى آنان كه در باورهاى خود ناخالصى دارند و اندیشه را از سرچشمه نگرفته اند و در حقانیت امام تردید كرده اند، از پیرامون حضرت پراكنده می شوند.(4)

هنگام سخنرانى امام در مسجد كوفه وتخریب دیوار مسجد پیامبر، تفاوت هاى فكرى وبینش همراهان به بوته آزمایش در می آید و درجه و رتبه یاران درپیروی فرامین امام ارزیابى می شود. (5)
 

 

اصحاب كهف
 

در روایات آمده است كه اصحاب كهف هنگام ظهور، براى یارى حضرت مهدى (ع) خواهند آمد.(1)

مفضل بن عمر می گوید: امام صادق(ع) فرمود: هنگامى كه قائم آل محمد(ع) ظهوركند، تعدادى از پشت كعبه بیرون مى آیند كه هفت نفر از اصحاب كهف، از جمله آنان هستند.(2) حلى می گوید: اصحاب كهف همگى از نژاد عرب اند وجز به عربى سخن نمی گویند و آنان وزیران مهدى هستند.(3)

پیشواى ششم در مورد آخرین رودررویى سپاه حق با قوم یهود مى فرماید.. وقتى دابة الارض خارج مى شود، خداوند اصحاب كهف را همراه با نشان برمى انگیزد، یكى از آن ها میلخاء نام دارد و دیگرى حملاها

ازامام باقر(ع) روایت شده كه : قائم (ع)309 سال حكومت می كند، به تعداد سال هایى كه اصحاب كهف دركهف درنگ كردند اصحاب كهف، افراد مؤمنى بودند كه ایمان خود را از حاكم زمان خود، پنهان می كردند و آنان به غارى پناه برده و سال ها در آن جا به خواب رفتند. بعد ازگذشت سال هاى طولانى بیدار شدند و اندكى پس از آن وفات كردند كه داستان آنان در سوره كهف آمده است .
 

 

انصار حضرت
 

انصار حضرت مهدى(ع) را مردم پاكباخته و با ایمان و شایسته كردارى تشكیل مى دهندكه با قیام حضرت از مکه، به تدریج به لشكر او مى پیوندند وبا همه وجود در خدمت اجراى برنامه وگام هاى بلند اصلاحى آن حضرت قرار می گیرند وبا دشمنان حق وعدالت، تا محو بیداد و سرشار ساختن زمین و زمان از عدل و داد، پیكار همه جانبه مى نمایند. حضرت، هنگام حركت از مکه با ده هزار نیروكه انصار او هستند، حركت اصلاحى را آغاز می كند وتازه اینان بخشى از یاران او هستند و در عراق، سید هاشمى با دوازده هزار نفر به او می پیوندد.

علاوه بر انبوه انسان هاى شایسته انبوه فرشتگان نیز یاران او خواهند بود كه براى تحقق اهداف بزرگ و اجراى دستوراتش حاضر می گردند(1)

در زیارت آل یاسین مى خوانیم:... واجعلنی اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشیعته ....(2)

بار خدایا ما را از یاران و مددكاران پیرو ان و شیعیان او قرار ده.

در زیارت عاشورا مى خوانیم: از خداى نیكوكار مى خواهم كه دوستى شما را روزى ام سازد ومرا براى خون خواهى شما به همراه امام منتظر و هدایت كننده به راه حق وعدالت از خاندان محمد(ص) توفیق ارزانى دارد. (3)

نیز در زیارتى كه از حضرت باقر(ع) رسیده است مى خوانیم: از خدا مى خواهم كه خونخواهى شما را به همراه امام هدایت وگویاى به حق از شما خاندان وحى و رسالت كه آشكار خواهد شد، روزى ام سازد. (4)
 

 

پیروان ادیان
 

نیروهاى حضرت مهدى (ع) از ملیت هاى گوناگونى تشكیل مى شوند.

در برخى روایات گاهى سخن از قوم خاصى مانند توبه كنندگان بنى اسرائیل، مؤمنان مسیحى و انسان هاى وارسته رجعت یافته است كه به یارى حضرت مى آیند.

مفضل بن عمر مى گوید:امام صادق (ع) فرمود: هنگامى كه قائم آل محمد (ع) ظهوركند، تعدادى از پشت كعبه بیرون مى آیند كه عبارتند از: بیست وهفت نفر از قوم موسى، هفت نفر از اصحاب كهف، یوشع وصى موسى، مؤمن آل فرعون، سلمان فارسى، ابادجانة انصارى (1) و مالك اشتر. (2)

ابن عباس مى گوید: در تفسیر آیه مباركه و قلنا من بعدِهِ لبنى اسرائیل اسكنوا الارض فاِذا جاء وعد الاخِرةِ جئنا بكُم لفیفا،(2) پس از آن به بنى اسرائیل فرمان دادیم كه در آن سرزمین ساكن شوید تا از آن پس كه وعده آخرت فرا رسد، همه شما را باز مبعوث گردانیم. گفته اند كه مراد از وعده اخرى، ظهور حضرت عیسى (ع) است كه بنى اسرائیل همراه آن حضرت قیام مى كنند، ولى اصحاب ما روایت كرده اند كه آنان به همراه حضرت قائم آل محمد(ع) قیام مى كنند.(3)

در روایات آمده است كه وقتى حضرت مهدى (ع) ظهور مى كند، براى اتمام حجت با پیروان همه ادیان، با كتاب هاى آسمانى خودشان بحث مى كند ونویدهاى موجود دركتاب هاى هر آیینى راكه از آمدن آن مصلح جهانى خبر داده اند به آن ها یاد آورى مى كند. هركسى ایمان بیاورد از او مى گذرد و هركس پس از شناخت حق واثبات حقیقت بركفر خود اصرار بورزد، به سزاى خود مى رسى (4)
 

 

اسراء
 

"إسرى"به معناى به شب راه رفتن است. هفدهمین سوره قرآن ومکى است . از امام صادق (ع) روایت شده هركس این سوره را در هر شب جمعه تلاوت نماید، نمى میرد تا این كه حضرت حجت (ع) را درك كند واز جمله یاران آن حضرت باشد. (1)
 

 

امت امت
 

به معناى بمیران بمیران است.

خداوند حضرت مهدى (ع) را با سپاهى میان دوازده الى پانزده هزار نفر مى فرستد كه رمزشان به هنگام حمله امِت امت است .آن گاه پیروزمى شوند وانس والفت و نعمت و رفاه مسلمین به آن ها بازمی گردد (1)

شعار یاران حضرت نیز آمده است (2).
 

 

 

 

یاوران حضرت

1. بحا رالانوار ج52 ص 356.

2. كمال الدین ج 2، ص 672 غیبة نعمانى ص 309.

3. بحارالانوار ، ج27 ص 41 ا ثبات الهداة ج 3 ص523

4. الشیعه والرجعة ج 1، ص 136 ملاحم ابن طاووس ص 66 اثبات الهداة ج 3، ص 489.

5. بحارالانوار، ج 52، ص 356.

6. بحارالانوار، ج 52، 343 نورالثقلین ج 1 ص 388.

جن

1.نجم الثاقب باب سوم

آزمون یاران حضرت

1. غیبة نعمانى ص 316.

2. بحار الانوارج 52، ص 356

3. غیبة نعمانى ص 316.

4. چشم به راه مهدى ص 371

5. بحا رالا نوار ج 52، ص 386.

اصحاب کهف

 1. ارشاد القلوب ص 286حلیة الابرارج 2، ص 601.

2. چشم اندازى به حكومت مهدى (عج) نجم الدین طبسى، ص101.

3. منتخب الاثرص 485

انصار حضرت

 1. امام مهدی (ع) از ولادت تا ظهور سید محمد کاظم قزوینی ص 602

2. بحارالانوار ج 101ص 83 . مفاتیح الجنان زیارت آل یاسین

3. مفاتیح الجنان زیارت عاشورا غیر معروفه

4. بحار الانوار ج 101، ص 292.

پیروان ادیان

1. تنقیح المقال، ج 2ص 68.

2. روضة الواعظین ج 2، ص266

3. سوره اسراء 104.

4 بحا رالانوار، ج 54 ص 163

اسراء

1.بحارالانوارج 92 ص 281

امت امت

1. روزگاررهایى ج 1، ص 453 .

2. منتخب الاثر، ص 486.آخرین ویرایش: 1387/12/22 14:43

1397/01/18 03:20

Excellent stuff. With thanks.
click here cialis daily uk brand cialis generic cialis 30 day sample female cialis no prescription prices for cialis 50mg buy cialis online legal cialis soft tabs for sale cialis online cialis pas cher paris cialis uk
1396/12/28 07:05

Fantastic stuff, Regards!
cialis qualitat sublingual cialis online buy cialis online nz cialis price thailand cialis billig we choice free trial of cialis cialis daily reviews miglior cialis generico get cheap cialis canadian discount cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر