تبلیغات
ظهور منجی - مهدی در قرآن

مهدی در قرآن

نویسنده : محمد علی یعقوبی 1390/04/23 07:23  •    ارسال شده در: امام زمان (علیه السلام)

 
 
 
مهدی (علیه السلام) در قرآن
 

بدون شک تمامی انبیای عظام و رسولان گرامی، امت های خویش را به عاقبت خوش و سرانجام پاکیزه و خرم خبر داده اند.

آنان از سوی خداوند وعده فرموده اند که روزگار آدمیان به سعادت و رفاه و خوشی و راحتی ختم خواهد شد و دوران ظلم و ستم به آخر خواهد رسید. در آن هنگام انسان های محروم حقوق خویش را باز خواهند ستاند، از چنگال فقر و محرومیت و رنج رهایی خواهند یافت، و پس از آن که محکوم و رهرو بوده اند به رهبری و زمامداری رسند، و به فضل و عنایت الهی در زمین سروری یابند. کتاب های آسمانی آکنده از این بشارت است. و البته در تعیین مصداق آن مصلح، عبارت ها مختلف و الفاظ متفاوت است.

قرآن مجید نیز نسبت به این موضوع اهتمام ویژه ای داشته و اراده و خواست خداوند متعال را بر این می داند که دوران کومت شیطان به پایان رسد و بساط پیروان او برچیده شود و حتما تمام بندگان صالح خداوند در همه جای زمین به حکومت رسند و سراسر گیتی به آنان سپرده شود تا قوانین اسلام به طور کامل و همه جانبه تطبیق و اجرا و سعادت افراد بشر تضمین و تامین گردد و هدف نهایی از زندگی تحقق پذیرد.

البته تطبیق این آیات نورانی بر وجود مقدس مهدی علیه السلام و حکومت جهانی آن حضرت تنها از راه روایات رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام امکان پذیر است وهمچون بسیاری از موضوعات دیگر بدون استفاده از این بیانات نورانی، آیات قرآن خاموش و ساکتند.

بیش از یکصد و بیست آیه از آیات قرآن به مساله مهدویت تفسیر شده است که در اینجا به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

1 - « الم× ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین× الذین یؤمنون بالغیب و ...» (1)

امام صادق علیه السلام در ذیل این آیه فرمودند: «متقیان شیعیان علی علیه السلام هستند و غیب همان حجت غائب است ». (2)

 

 

 

hawzah.net

 

 - «و ذکرهم بایام الله ». (3) از امام باقر علیه السلام روایت است که فرمود: «ایام الله عز و جل ثلاثة: یوم یقوم القائم علیه السلام و یوم الکرة و یوم القیامة; (4)

روزهای خدا سه تا ست: روزی که قائم علیه السلام قیام خواهد کرد، و روز رجعت و روز قیامت ».

3 - «قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم ». (5)

از امام صادق علیه السلام درباره این آیه و وقت معلوم سؤال شد. آن حضرت در جواب فرمودند:

«وقت معلوم روز قیام قائم آل محمد است. هرگاه خداوند او را برانگیزد در مسجد کوفه ابلیس می آید در حالی که بر زانوهایش راه می رود و می گوید: ای وای از این روزگار، آن گاه با پیشانیش گرفته شده، گردنش زده می شود، آن هنگام روز وقت معلوم است که مدت او به پایان می رسد». (6)

4 - «و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا»; (7)

«و هر آنکه مظلوم کشته شود پس البته که ما برای ولی او حکومت و تسلط دادیم، پس مبادا در کشتن اسراف کند که او منصور است.»

وقتی از امام صادق علیه السلام درباره این آیه سؤال شد، آن حضرت در جواب فرمودند:

«آن قائم آل محمد صلی الله علیه و آله است که خروج می کند و به انتقام خون حسین علیه السلام دشمنان را می کشد. پس چنانچه اهل زمین را به قتل رساند مسرف نخواهد بود.» (8)

5 - «و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا»; (9)

«و بگو که حق آمد و باطل نابود شد که همانا باطل محو شدنی و سزاوار نابودی است.»

امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه شریفه فرمودند: «اذا قام القائم علیه السلام ذهب دولة الباطل; (10) هرگاه قائم علیه السلام بپا خیزد، دولت باطل از بین می رود [و زایل می گردد].»

6 - «و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون »; (11)

«و به راستی که ما پس از نوشتن در ذکر [تمام کتب آسمانی یا تورات ]در زبور نیز نگاشتیم که البته بندگان صالح من زمین را به ارث خواهند برد.»

علی بن ابراهیم در تفسیرش که منسوب به امام صادق علیه السلام است در معنی این آیه گوید: «فرموده، تمام کتاب ها [ی آسمانی] ذکر [خداوند] است، البته بندگان صالح من زمین را به ارث خواهند برد × فرمود: حضرت قائم علیه السلام و اصحاب اویند.» (12)

7 - «و عدالله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض ...»; (13)

«خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده اند وعده فرموده که آن ها را [در ظهور امام قائم علیه السلام ]در زمین خلافت دهد ... .»

امام صادق علیه السلام درمعنای این آیه شریفه می فرماید: «درباره حضرت قائم علیه السلام و اصحاب او نازل گشت.» (14)

8 - «امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض »; (15)

«آیا آن کیست که دعای مضطر را هنگامی که او را می خواند به اجابت می رساند و رنج و غم را برطرف می سازد و شما را جانشینان زمین قرار می دهد؟»

از امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام درباره این آیه نقل شده است که فرمودند: «این آیه درباره قائم از آل محمد صلی الله علیه و آله نازل شده، هرگاه که خروج کند معمم می شود و در کنار مقام نماز گذارد و به درگاه پروردگارش تضرع نماید، پس هیچ پرچمی از او رد نشود.» (16)

9 - «و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین »; (17)

«و ما اراده کردیم بر آنان که در زمین مستضعف شدند منت گذاریم و آنان را پیشوایان و وارثان زمین قرار دهیم.»

روایات در مورد اینکه این آیه درباره امامان از آل محمد صلی الله علیه و آله نازل شده بسیار است که در کتاب «البرهان » یاد گردیده است. (18)

10 - «اعلموا ان الله یحی الارض بعد موتها»; (19)

«بدانید که البته خداوند زمین را پس از مردن آن زنده خواهد کرد.»

از امام باقر علیه السلام درباره این آیه نقل شده است که فرمود: « خداوند عز و جل زمین را به وسیله حضرت قائم علیه السلام زنده می کند، پس از مردن آن.» (20)

برای رعایت اختصار بقیه آیات را تنها با ذکر شماره و منبع استناد به پایان می بریم.

11 - بقره/ 148: «فاستبقوا الخیرات ...» (21)

12 - بقره/ 155: «ولنبلونکم بشی ء من ...» (22)

13 - آل عمران/ 83: «و له اسلم من فی السموات ...» (23)

14 - آل عمران/ 200: «یا ایها الذین آمنوا اصبروا و ...» (24)

15 - نساء/ 47: «یا ایها الذین اوتوا الکتاب ...» (25)

16 - نساء/ 59: «یا ایها الذین آمنوا اطیعوالله و ...» (26)

17 - نساء/ 69: «و من یطع الله و الرسول فاولئک ...» (27)

18 - نساء/ 77: «الم تر الی الذین ...» (28)

19 - نساء/ 159: «و ان من اهل الکتاب ...» (29)

20 - مائده/ 14: «و من الذین قالوا انا نصاری ...» (30)

21 - انعام/ 44: «فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا ...» (31)

22 - انعام/ 158: «هل ینظرون الا ان تاتیهم ...» (32)

23 - اعراف/ 53: «هل ینظرون الا تاویله یوم ...» (33)

24 - اعراف/ 157: «الذین یتبعون الرسول ...» (34)

25 - اعراف/ 159: «و من قوم موسی ...» (35)

26 - انفال/ 33: «و قاتلوهم حتی لا تکون فتنة و ...» (36)

27 - توبه/ 33: «هو الذی ارسل رسوله بالهدی و ...» (37)

28 - یونس/ 20: «و یقولون لولا انزل علیه آیة ...» (38)

29 - طه/ 135: «فستعلمون من اصحاب الصراط ...» (39)

30 - انبیاء/ 11 تا 15: «و کم قصمنا من قریة ...» (40)

البته آیات مربوط به امام زمان علیه السلام چندین برابر این مقدار است که خواننده محترم را برای مطالعه بیشتر به مطالعه کتاب های ذیل توصیه می کنیم:

1 - سیمای حضرت مهدی علیه السلام در قرآن، سید هاشم حسینی بحرانی، ترجمه سید مهدی حائری قزوینی (41)

2 - امام مهدی از دیدگاه قرآن و عترت، علی دوانی

3 - مهدی در قرآن، رضا فیروز

4 - المهدی فی القرآن، سید صادق الحسینی الشیرازی

پی نوشت ها:

1) بقره/ 1 تا 3.

2) کمال الدین و تمام النعمة، جلد 2، ص 340.

3) ابراهیم / 5.

4) صدوق، خصال، ص 108 و معانی الاخبار، ص 365.

5) حجر / 36 تا 38.

6) دلائل الامامة، ص 240 و تفسیر عیاشی، ج 2، ص 242.

7) اسراء/ 33.

8) کامل الزیارات، ص 63; عیون اخبار الرضا، ص 151.

9) اسراء/ 81.

10) کلینی، روضه کافی، ص 287.

11) انبیاء/ 105.

12) تفسیر قمی، ج 2، ص 77; مجمع البیان، ج 7، ص 66.

13) نور/ 55.

14) نعمانی، کتاب الغیبة، ص 126; کافی، ج 1، ص 193.

15) نمل/ 62.

16) تاویل الایات الظاهرة، ص 403; کتاب الغیبة، چاپ مکتبة الصدوق، صص 181 و 182; تفسیر قمی، ج 2، ص 205.

17) قصص/ 5.

18) همچنین ر. ک: شیخ طوسی، الغیبة، ص 113.

19) حدید/ 17.

20) کمال الدین و تمام النعمة، ج 2، ص 668; کتاب الغیبة، ص 110.

21) ر. ک: کلینی، روضه کافی، ص 313.

22) ر. ک: کتاب الغیبة، نعمانی، ص 132; تفسیر عیاشی، ج 1، ص 68.

23) ر. ک: تفسیر عیاشی، ج 1، ص 183.

24) ر. ک: نعمانی، الغیبة، ص 105.

25) ر. ک: نعمانی، الغیبة، ص 149.

26) ر. ک: کمال الدین و تمام النعمة، ج 1، ص 253.

27) ر. ک: تفسیر قمی، ج 1، ص 142.

28) ر. ک: روضه کافی، ص 330.

29) ر. ک: تفسیر قمی، ج 1، ص 158.

20) ر. ک: کافی، ج 5، ص 352.

31) ر. ک: تفسیر قمی، ج 1، ص 200.

32) ر. ک: کمال الدین و تمام النعمة، ج 2، ص 336.

33) ر. ک: تفسیر عیاشی، ج 1، ص 235.

34) ر. ک: کافی، ج 1، ص 429.

35) ر. ک: تفسیر عیاشی، ج 2، ص 32.

36) ر. ک: مجمع البیان، ج 4، ص 543.

37) ر. ک: کمال الدین و تمام النعمة، ج 2، ص 670; تفسیر عیاشی، ج 2، ص 87.

38) ر. ک: کمال الدین و تمام النعمة، ج 2، ص 340.

39) تاویل الآیات الظاهره، ص 323.

40) ر. ک: روضه کافی، ص 51.

41) نوشتار پیش رو اقتباس از همین کتاب است.آخرین ویرایش: 1390/07/1 10:48

1397/09/16 00:46

Thanks a lot, I like this!
cialis canadian drugs cialis 5 mg scheda tecnica cialis 5 mg scheda tecnica order a sample of cialis order generic cialis online cialis baratos compran uk acheter du cialis a geneve we choice free trial of cialis enter site very cheap cialis cialis therapie
1397/09/15 05:18

Thanks! I like it.
cialis without a doctor's prescription cialis 5mg billiger generic cialis 20mg tablets tadalafilo generic cialis tadalafil cialis venta a domicilio how does cialis work cialis 20 mg cut in half cialis herbs cost of cialis cvs
1397/09/14 11:20

Beneficial advice. Appreciate it!
buy cialis sample pack cialis tablets australia sublingual cialis online cialis savings card opinioni cialis generico cialis 20mg cialis online cialis kaufen wo look here cialis order on line buy generic cialis
1397/09/13 01:25

Amazing data. Thanks!
we choice cialis pfizer india achat cialis en europe cialis authentique suisse buy cheap cialis in uk tadalafil generic cialis for sale south africa canadian discount cialis legalidad de comprar cialis tarif cialis france discount cialis
1397/09/12 01:04

Seriously quite a lot of valuable knowledge!
fast cialis online how to purchase cialis on line cialis coupons cialis for sale cialis australia org cialis generico en mexico precios de cialis generico cialis generico in farmacia cialis uk next day best generic drugs cialis
1397/09/10 11:45

You have made your point pretty nicely.!
buy cheap cialis in uk cialis vs viagra acheter du cialis a geneve how much does a cialis cost cialis tablets how does cialis work cialis canada on line we use it cialis online store only now cialis for sale in us cialis sale online
1397/09/9 13:00

With thanks, Loads of data.

buy cheap cialis in uk cialis sans ordonnance cialis taglich we recommend cialis info we recommend cialis info we recommend cialis info il cialis quanto costa cialis 5 mg effetti collateral cialis prezzo di mercato cialis farmacias guadalajara
1397/09/9 01:23

Incredible quite a lot of wonderful advice.
generico cialis mexico generic cialis pro cialis 30 day sample cialis 100 mg 30 tablet female cialis no prescription cialis prices in england we like it cialis price cialis 5 mg scheda tecnica cost of cialis per pill cialis for sale
1397/09/8 14:02

Nicely put. Appreciate it!
cialis baratos compran uk dose size of cialis cialis usa cost purchasing cialis on the internet look here cialis order on line click here to buy cialis cialis preise schweiz cialis generisches kanada cialis prezzo al pubblico viagra vs cialis vs levitra
1397/09/8 01:44

Kudos. I enjoy it.
cialis manufacturer coupon purchase once a day cialis viagra or cialis walgreens price for cialis generico cialis mexico miglior cialis generico the best site cialis tablets cialis online holland cialis farmacias guadalajara cialis 30 day sample
1397/09/7 13:17

Nicely put, Kudos!
wow cialis 20 cialis per paypa wow cialis tadalafil 100mg when will generic cialis be available buying cialis in colombia cialis qualitat only best offers 100mg cialis cialis 20 mg best price cialis kaufen wo cialis coupons
1397/09/7 01:19

Kudos. I like this!
import cialis cialis 5 mg funziona generic cialis levitra click now buy cialis brand bulk cialis acquistare cialis internet prices on cialis 10 mg cialis coupon cialis manufacturer coupon price cialis best
1397/07/19 05:08

Very good material, Thanks!
levitra 10 mg prezzo levitra 20 mg levitra online buy generic levitra buy levitra 10mg cheap 20mg levitra levitra 10 mg prezzo buy 10 mg levitra buy levitra 10mg buy levitra generic
1397/07/10 03:46

You made your point!
cialis professional from usa buying cialis in colombia cialis rckenschmerzen cialis 10 doctissimo side effects of cialis cialis en 24 hora cialis en 24 hora viagra vs cialis cialis y deporte miglior cialis generico
1397/07/8 01:17

Nicely put. Thanks a lot.
achat cialis en itali we recommend cialis best buy deutschland cialis online precios de cialis generico cialis lilly tadalafi cialis professional yohimbe cialis side effects dangers cialis 5 mg scheda tecnica when can i take another cialis we like it safe cheap cialis
1397/06/31 16:14

You said it adequately.!
buy viagrow canadian cialis global pharmacy canada pharmacy canada reviews canadian pharmacycanadian pharmacy canadian pharmaceuticals for usa sales canadianpharmacyusa24h is it legal canadian rxlist is trust pharmacy in canada legitimate reputable canadian prescriptions online
1397/06/28 17:54

Wonderful write ups. Appreciate it.
cialis kaufen bankberweisung sialis cialis generika overnight cialis tadalafil we use it cialis online store cialis sicuro in linea achat cialis en itali cialis italia gratis cialis vs viagra cialis 5mg prix
1397/06/27 14:42

Very good info. Thank you.
preis cialis 20mg schweiz cialis 5mg prix brand cialis nl cialis super kamagra ou acheter du cialis pas cher cialis sale online cialis generisches kanada warnings for cialis generic cialis in vietnam cialis billig
1397/06/15 02:47

Thanks a lot. A lot of write ups!

cialis generic availability prices on cialis 10 mg cialis en mexico precio cialis official site cialis soft tabs for sale cialis 5 mg funziona cialis mit grapefruitsaft prices on cialis 10 mg online prescriptions cialis buy name brand cialis on line
1397/06/13 18:47

Superb facts. Thank you.
canadian online pharmacies rated buy viagra 25mg how safe are canadian online pharmacies is trust pharmacy in canada legitimate canadian pharmacies order canadian prescriptions online canada pharmacies online prescriptions top rated canadian pharmacies online northwest pharmacies northwest pharmacies mail order
1397/06/12 19:53

Terrific forum posts, Many thanks.
cialis purchasing generic cialis with dapoxetine viagra or cialis cialis usa cost cialis tablets cialis 30 day sample we like it cialis price are there generic cialis comprar cialis navarr interactions for cialis
1397/06/12 01:21

You reported it well!
opinioni cialis generico cialis 30 day sample only now cialis 20 mg buy cialis online sialis cialis generika in deutschland kaufen prescription doctor cialis 200 cialis coupon comprar cialis 10 espa241a enter site natural cialis
1397/06/11 12:23

Nicely put. Thank you!
cialis for sale south africa miglior cialis generico look here cialis cheap canada opinioni cialis generico pastillas cialis y alcoho cilas cialis generico en mexico cialis name brand cheap rx cialis para comprar cialis italia gratis
1397/05/23 03:05

You have made the point.
order viagra without rx online buy pfizer viagra online viagra price uk how buy viagra online uk viagra online viagra uk cheap sildenafil uk buy viagra locally buy viagra soft tabs get viagra
1397/05/21 23:08

Thanks! I enjoy it!
cialis per paypa cialis 05 prix cialis once a da buy cialis online nz we recommend cheapest cialis cialis prezzo di mercato cialis dosage recommendations cialis australia org prezzo di cialis in bulgaria cialis generico
1397/03/7 02:17

Thanks. A lot of information!

weblink price cialis cialis for daily use cialis canada on line cialis rckenschmerzen cialis for sale south africa prices on cialis 10 mg fast cialis online preis cialis 20mg schweiz cialis generique generic cialis in vietnam
1397/02/7 18:55

Point very well considered!.
cialis reviews 200 cialis coupon cheap cialis order generic cialis online comprar cialis navarr click here take cialis cialis taglich we use it cialis online store tadalafil generic we choice cialis pfizer india
1397/02/4 03:49

Fantastic facts, Cheers!
where to buy viagra on line cheap viagra online pharmacy price of viagra uk viagra online without buying viagra from canada online viagra without prescription buy viagra without prescription where to order viagra online buy generic viagra online canada how to buy viagra without prescription
1397/01/3 15:56

Fantastic postings. Regards!
weblink price cialis cialis taglich viagra or cialis precios cialis peru cialis generic tadalafil buy buy cialis online cheapest cialis alternative cialis online nederland free generic cialis prix cialis once a da
1390/07/26 21:07
ثیفشان هستند. در اسلام چیزی به نام امامت و ولایت وجود ندارد وهمانطور که خودت به حق اشاره کردی اثبات امامت و مهدویت از آیات قران بدون کمک از احادیث غیرممکن است و ۱۰۰% احادیث هم جعلی و در طی سده ها از طرف دغل بازان و دین فروشان برای رسیدن به اهداف پلیدشان ساخته شده اند
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30